EpistemeStore

Käyttöehdot

Päivitetty: 7.12.2020


Yleistä


Käyttämällä epsitemestore.fi (jäljempänä "palvelu") palvelua, hyväksyt käyttäjänä (jäljempänä "käyttäjä") palvelun käyttöehdot ja vakuutat toimivasi näiden käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen tai että hänellä on huoltajansa suostumus palvelun käyttöön ja että hän on oikeustoimikelpoinen. Palvelun käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta.


Palvelun toimittaminen


Palvelu toimitetaan käyttäjälle sellaisenaan kuin se on. Palvelun tarjoaja ei vastaa mistään palvelussa olevan aineiston tai aineiston muuttamisen aiheuttamasta vahingosta tai oikeudenmenettelystä taikka vahingosta, jotka aiheutuvat siitä, ettei palvelua voi käyttää. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä sekä muuttaa palvelun maksuttomia osia maksulliseksi tai toisinpäin sekä lopettaa palvelu osittain tai kokonaan. Maksullisen palvelun lopettamisen yhteydessä palvelun tarjoaja sitoutuu palauttamaan määrän, joka vastaa käyttäjän jäljellä olevaa lopetettuaan maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta, jos käyttäjä niin vaatii.


Palvelun käyttäminen


Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan ja vastaa palvelun käyttöön tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja käyttäjätunnusten toimintakunnosta sekä asianmukaisesta suojaamisesta ja käyttämisestä. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua siten, että se aiheuttaa haittaa palvelulle, tietoverkoille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.


Palvelun toiminnallisuus


Palvelun tarjoaja tuottaa palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelu tarjotaan käyttäjälle "sellaisena kuin se on" eikä palveluntarjoaja anna mitään suorannaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta. Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan tasokasta ja luotettavaa palvelua. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa että palvelu toimisi käyttökatkoitta tai virheettömästi.


Palvelun muutokset


Palvelun tarjoaja pyrkii kehittämään palvelua ja huolehtimaan sen häiriöttämästä toiminnasta. Palvelun tarjoajalla on oikeus tehdä palveluun, tekniikkaan, sisältöön tai käyttöön vaikuttavia muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Palveluntarjojalla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää palvelun toimittaminen kehittämisen, viranomaisen määräyksen tai muusta syystä johtuen.


Oikeudet


Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien ovat palvelun tuottajalla tai muilla palveluun sisältöä tuottavilla sisällöntuottajilla. Palveluun kuuluvien ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa palvelu saatetaan kolmansien saataville. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta hyödyntää palvelua tai sen osaa, palvelun erityisiä ominaisuuksia tai palvelusta ilmeneviä raportointi- tai muita tietoja kaupallisesti omassa toiminnassaan ilman palvelun tarjoajan nimenomaista ja kirjallista etukäteistä suostumusta. Palvelun tarjoajalla on oikeus käyttää käyttäjän lähettämää aineistoa ja julkaista sitä tai osia siitä. Palvelun tarjoajan ei julkaise käyttäjän tunnistetietoja. Käyttäjä on korvausvelvollinen palvelun tarjoajalle mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan. Käyttäjä vastaa myös kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.


Ostaminen


Kauppa hyväksyy luottokorttimaksut (Visa, Mastercard, American Express). Hinnat sisältää arvolisäveron (24%). Maksun jälkeen saat tositteen maksustasi sekä ostamasi aineiston latauslinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Huomaa että ladattavissa digitaalisissa aineistoissa ei ole palautusoikeutta. Yksi maksettu ladattava aineisto oikeuttaa yhteen tulosteeseen sekä tallennukseen yhdelle laitteille. Ei oikeutta verkkokäyttöön. 


Palvelun turvallisuus


Palvelun tarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelua korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä on tietoinen että digitaalisten palvelujen käyttöön liittyy tietoturvariskejä.